پژوهش مطالعات عرفان

مجادله در ادبیات بر سر یک خال

 

 

حافظ
اگر آن ترک شیرازی بدست آرد دل ما را
به خال هندویش بخشم سمرقند بخارا را

 صائب تبریزی
اگر آن  ترک شیرازی بدست آرد دل ما را
به خال هندویش بخشم سر و دست و تن و پا را
هر آنکس چیز می بخشد ز مال خویش می بخشد
نه چون حافظ که می بخشد سمرقند و بخارا را

 شهریار
اگر آن ترک شیرازی بدست آرد دل ما را
به خال هندویش بخشم تمام روح اجزا را
هر آنکس چیز می بخشد بسان مرد می بخشد
نه چون صائب که می بخشد سر و دست و تن و پا را
سر و دست و تن و پا را به خاک گور می بخشند
نه بر آن ترک شیرازی که برده جمله دلها را

 

نظرات (0) کلیک ها: 436

مطلب هایی که به صفحه نخست راه پیدا می کنند

  در اینجا مطالبی مخصوص صفحه نخست قرار می گیرد. این مطالب به صورت لینک ثابت و جدا از دسته بندی منو ها هستند. شرح اتفاقی خاص یا همایشی ویژه می تواند در این قسمت جا داشته باشد. در اینجا مطالبی مخصوص صفحه نخست قرار می گیرد. این مطالب به صورت لینک ثابت و جدا از دسته بندی منو ها هستند. شرح اتفاقی خاص یا همایشی ویژه می تواند در این قسمت جا داشته باشد. در اینجا مطالبی مخصوص صفحه نخست قرار می گیرد. این مطالب به صورت لینک ثابت و جدا از دسته بندی منو ها هستند. شرح اتفاقی خاص یا همایشی ویژه می تواند در این قسمت جا داشته باشد

 

 


 

در اینجا مطالبی مخصوص صفحه نخست قرار می گیرد. این مطالب به صورت لینک ثابت و جدا از دسته بندی منو ها هستند. شرح اتفاقی خاص یا همایشی ویژه می تواند در این قسمت جا داشته باشد در اینجا مطالبی مخصوص صفحه نخست قرار می گیرد. این مطالب به صورت لینک ثابت و جدا از دسته بندی منو ها هستند. شرح اتفاقی خاص یا همایشی ویژه می تواند در این قسمت جا داشته باشد در اینجا مطالبی مخصوص صفحه نخست قرار می گیرد. این مطالب به صورت لینک ثابت و جدا از دسته بندی منو ها هستند. شرح اتفاقی خاص یا همایشی ویژه می تواند در این قسمت جا داشته باشد

 

  


 

حدیث روز

  پیامبر اسلام (ص) می فرمایند : 

   سه چیز در هر که باشد ، خدای برترین پناهش می دهد و به بهشتش می برد : با ضعیفان مدارا کردن و با پدر و مادر مهربان بودن و با زیردستان احسان کردن

 

مطلب ثابت صفحه نخست

یک مطلب ثابت در این قسمت قرار خواهد گرفت . این مطلب می تواند یک اعلامیه یا خبر جدید باشد که باید مورد توجه بینندگان سایت قرار گیرد

مطلب ثابت صفحه نخست

یک مطلب ثابت در این قسمت قرار خواهد گرفت . این مطلب می تواند یک اعلامیه یا خبر جدید باشد که باید مورد توجه بینندگان سایت قرار گیرد

آخرین اخبار

تماس سریع با ما

:
:
:
: 4 + 11 =

تبلیغات

این چهار قسمت در پایین وب سایت فصای لازم جهت تبلیغات است.

تبلیغات

این چهار قسمت در پایین وب سایت فصای لازم جهت تبلیغات است.

تبلیغات

این چهار قسمت در پایین وب سایت فصای لازم جهت تبلیغات است.

تبلیغات

این چهار قسمت در پایین وب سایت فصای لازم جهت تبلیغات است.

بازگشت به بالا